Takksame for auka fokus på lokal handel

 Nyhende  Innspel avslått på Takksame for auka fokus på lokal handel
mai 112018
 

Silje Blix og Christina Hausberg held begge til på Bekkjarvik torg, og er glade for å ha butikkane i nærleiken av kvarandre.
– Då kan me gje kvarandre råd, og spørja om vanlige «nabotenester» om det er noko me manglar, som kassarull eller tape, seier Silje med glimt i auga.

 

Fleire av butikkane i Austevoll seier at dei merkar ein auke i handelen samanlikna med fjoråret, og peikar på større fokus på lokal handel som ein av grunnane for dette.

– Om ikkje folk hadde handla lokalt så hadde me ikkje overlevd, poengterer Christina Hausberg. Ho har sidan juli i fjor vore dagleg leiar av sportsbutikken Bekkjarvik sport og fritid, og seier at ho merkar at fleire kundar er meir medvitne når dei skal handla sko og klede.
– Mange kjem innom butikken for å sjå kva eg har, istadenfor å reisa rett til byen for å handla der. Eg er veldig takksam for at folk vel å nytta seg av dei butikkane som er her ute, det er jo det som gjer at me kan fortsetja, smiler Hausberg.

Continue reading »

Vart hanka inn i bransjen

 Nyhende  Innspel avslått på Vart hanka inn i bransjen
mai 092018
 

– Fire år i lære går heilt fint, seier Roald Emil Bjånesøy (21). Han vart tilbudd læreplass medan han arbeidde på Coop Extra. Tekst og foto: May Linn Clement.

Roald Emil Bjånesøy (21) vart tilbudd læreplass medan han sat i kassen på Coop’en. Continue reading »

Tare på opp og fram

 Nyhende  Innspel avslått på Tare på opp og fram
mai 092018
 

Taren som her vert hausta, vart sett ut som småplantar i desember. Tekst og foto: May Linn Clement.

– Om to-tre månader får du kjøpt dette i butikken. Definitivt.
Continue reading »

Forlenga garasjen for Cadillac’en

 Nyhende  Innspel avslått på Forlenga garasjen for Cadillac’en
mai 042018
 

– Det som overraska meg då eg kjøpte bilen for fem-seks år sidan, er kor moderne og robust han er. Har er frå 1969, har automatgir og elektriske vindauge, og alt fungerer, seier Eilif Andorsen. Tekst og foto: May Linn Clement-

Nokon markerer våren med å byta ut kledegarderoben, andre skiftar køyretøy. Continue reading »

Ein kunst for lystfiskarar

 Nyhende  Innspel avslått på Ein kunst for lystfiskarar
mai 032018
 

Thorgeir Gustavsen i raudt instruerer Tore Storebø Salthella om flugekastinga. Bak har Rita Gurvin Sviggum fått has på teknikken.

Fargerike snører buktar seg i lufta, tilsynelatande lever dei nesten sine eigne liv trass at det er eit menneske som står i enden og gjer smått merkelege rørsler med flugestengene sine.

 

Å seia at austevollingar har flugefiske i blodet er å ta for hardt i. Når Austevoll jakt- og fiskelag arrangerer kurs med mentor frå Noregs castingsforbund, troppar eit knapt dusin ivrige fiskarar opp. Thorgeir Gustavsen er generalsekretær i forbundet og har teke vegen over fjellet for å læra frå seg den edle flugefiskekunsten til både unge og middelaldrande.

– Det er ein ting som gjeld – det er å øva, seier den ivrige flugefiskaren, som tek mål av seg til å konkurrera i verdsmeisterskapen i flugecasting i Storbritannia seinare i år. I dag er det eit heilt anna nivå på deltakarane. Målet for mange er berre å få flugelina og fortommen til å strekkja seg heilt ut. Om du ikkje har den rette teknikken, landar lina og fortom gjerne som ein buktande slange. Det eignar seg mest til å skremma bort eventuelle laksefiskar du helst vil skal bita på flugekroken din, ikkje flykta frå han.

Les meir i Marsteinen denne veka – me har òg vore på fisketur med Arne Lunde.

Fyrste kull klare for humanistisk konfirmasjon

 Nyhende  Innspel avslått på Fyrste kull klare for humanistisk konfirmasjon
apr 272018
 

Dei humanistiske konfirmantane. Bak frå venstre: Victoria Rabben, Putri Patrizia Augustina, Edz Gallardo, Linnea Fagerbakke Heggland, Herborg Magnussen Kolbeinshavn, Agnes Helene Hagen. Framme: Mathias Bjørhovde, kursleiar Jens Kallekleiv og Trym Bjelland Kvitnes.

 

Identitet og sjølvbilete, forelsking og seksualitet, kritisk tenking, og alkohol, rus og ansvar er nokre av tema elevane som har valt humanistisk konfirmasjon har vore igjennom i vår.

 

Tidlegare måtte niandeklassingane som ynskte humanistisk konfirmasjon reisa til Bergen for å delta på konfirmantundervisning. I år er fyrste året der ungdomane har fått tilbod om undervisning i kommunen, og kursleiar, Jens Kallekleiv er strålande nøgd med konfirmasjonsåret som snart er ved vegs ende.

– Det har vore ein super gjeng å vera saman med. Dei har sterke meiningar, og har alle utvikla seg etter kvart tema me har vore igjennom, fortel Kallekleiv.

Continue reading »

Kystlaget vil nyta kystkulturen

 Nyhende  Innspel avslått på Kystlaget vil nyta kystkulturen
apr 272018
 

Thomas Johnson meiner at kystlaget skal handla om meir enn berre stell av gamle trebåtar.

Dei gode opplevingane er det viktigaste kystlaget vil dyrka fram. Skraping, snikring og klinking på båtane kan vera for dei spesielt interesserte.

 

Thomas Johnson har sigla sidan han var unggut i Buffalo i USA. No som han er i ferd med å trappa ned på skulejobben, har han mønstra på som leiar i Austevoll kyst- og sogelag. Der handlar det om å ta vare på gamal kultur, fyrst og fremst gjennom dei gode inntrykka, men òg å ivareta kunnskap.

– I Noreg har dei alltid bygd trebåtar nett omvendt frå alle andre stadar. Dei la fyrst borda til skroget, deretter la dei ned spanta. Båtbyggjarane har på ein heilt annan måte spela på lag med treverket enn andre stadar. Me har fått utruleg raske båtar, smilar Johnson, som trass i eit ørlite hint av amerikansk aksent, etterkvart er å rekna som fullblods austevolling.

– Når du ser på vasslinjene på gavlabåten vår, ”Notmann”, forstår du at han er som skarpsiglar å rekna, seier Johnson. Han fortel om rigging, og ikkje minst kor kjekt det er å flisa moderne plastsiglarar på same storleik med ein trebåt som er 101 år i 2018.

Resten av saka får du på papir eller PDF denne veka.

Eit fagbrev på land og eit på vatn

 Nyhende  Innspel avslått på Eit fagbrev på land og eit på vatn
apr 272018
 

Lisbeth Haugland Vik (22) tok fagbrev som ROV-pilot før ho byrja i elektrikarlæra for eitt år sidan.

Når menn spør elektrikarlærling Lisbeth Haugland Vik (22) om ho treng berehjelp, skal ho i alle fall lyfta kassane sine sjølv. Continue reading »